Diagnostika sportovních předpokladů a výběr sportovních talentů

Kurz, který má absolventům přinést ucelenou koncepci identifikace sportovně talentované mládeže .

Datum: 9. - 10. 12. 2022

Požadavky:  bez omezení

Zakončení a kvalifikace: Osvědčení o absolvování

Akademický rok kurzu
Délka kurzu
Druh studia
Fakulta
Forma studia
Dostupnost Kapacita 15 osob (1 os.)
Kód: 302704-3287
2 000 Kč
Diagnostika sportovních předpokladů a výběr sportovních talentů

Kurz je rozdělen do dvou tematických celků. První celek představuje aplikaci poznatků zaměřených na hlavní oblasti výběru a výchovy sportovních talentů. Druhý celek vysvětluje teorii diagnostiky pohybových schopností a dovedností u dětí ve sportovní přípravě a jejich aplikaci pro identifikaci pohybových předpokladů. Kurz přinese ucelenou koncepci identifikace sp. talentované mládeže.

Tématické celky:
výběr a výchova sportovních talentů, teorie diagnostiky pohybových schopností a dovedností

Cílová skupina: veřejnost, trenéry, učitele sportovních tříd, studenty TV, studenty FTVS

 
Kontaktní osoba: Marcela Kloučková
E-mail: klouckova@ftvs.cuni.cz
Telefon: 20 17 2050

 
PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ A KVALIFIKACE:  

Podmínky absolvování programu: aktivní účast - získání osvědčení o absolvování
Počet kreditů: 0

GARANT A MÍSTO:  

Garant programu: doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD
Pracoviště garantující program: Katedra sportovních her
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra sportovních her

Místo konání: 
PRAHA 6 - Veleslavín, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy; José Martího 31

 
TERMÍN/DÉLKA A CENA:

Otevírán v akad. roce: 2022
Termín kurzu:
9. - 10. 12. 2022, pátek: 12:00 – 17:00 a sobota: 8:00 – 13:00

Rozsah: 12 hodin
Cena kurzu: 2.000,-Kč

Stravování: každý účastník si řeší individuálně