Instruktor lezení na umělých stěnách - prodloužení kvalifikace

Datum: 03.12.2022

Požadavky:  absolvovaný kurz "Instruktor lezení na umělých stěnách"

Zakončení a kvalifikace: zkouška dovedností + test, DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ / osvědčení

Akademický rok kurzu
Délka kurzu
Druh studia
Fakulta
Dostupnost Kapacita 15 osob (4 os.)
Kód: 302518-3493
1 200 Kč
Instruktor lezení na umělých stěnách - prodloužení kvalifikace

Kurz je zaměřen na zopakování dovedností potřebných k vedení programů lezení na umělých stěnách a seznámení s novými trendy a legislativou. Praktická část kurzu objasňuje metodické a didaktické postupy bezpečného lezení a  klade důraz na získání široké palety aktivit pro hodiny lezení. Teorie seznamuje účastníky se současnými trendy v používaném vybavení a vývojem tohoto sportu. Dále se věnuje stavbě lezeckých programů a jejich významu pro různé věkové kategorie.

Program dne:
Administrativa, současná licenční politika v lezeckých disciplínách, didaktické postupy  při výuce lezení, jistící pomůcky, lana, stěny a chyty – aktuální normy a vývoj, lezecké hry,…

S sebou: sportovní oděv, přezuvky, psací potřeby, sedák, lezečky, případně vlastní jistící pomůcku.  Pokud nemáte lezecké vybavení, nevadí, zapůjčíme na místě. 

 

Kontaktní osoba: Marcela Kloučková
E-mail: klouckova@ftvs.cuni.cz

 

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ A KVALIFIKACE:  

Podmínky absolvování programu: aktivní účast, zkouška dovedností + tes - získání osvědčení o absolvování
Počet kreditů: 0

GARANT A MÍSTO:  

Garant programu: doc. Mgr. J.Baláš PhD.
Pracoviště garantující program: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě
Místo konání: UK FTVS, José Martího 31, Praha 6, seminární místnost katedry sportů v přírodě, blok D, 1. patro, učebna UD 1-1

 
TERMÍN/DÉLKA A CENA:

Otevírán v akad. roce: 2022
Termín kurzu:
03.12.2022 9:00 – 17:00
Rozsah:
8 hodin
Cena kurzu: 1.200,-Kč
Cena zahrnuje výuku, vstupy na lezeckou stěnu, zapůjčení materiálu a vybavení na lezení, poplatek za licenci

Stravování: každý účastník si řeší individuálně