Instruktor lezení na umělých stěnách

Kurz je zaměřen na získání potřebných kompetencí k vedení programů lezení na umělých stěnách . 

Praktická část kurzu objasňuje metodické a didaktické postupy bezpečného lezení a  klade důraz na získání široké palety aktivit pro hodiny lezení. Teorie seznamuje účastníky se současnými trendy v používaném vybavení a vývojem tohoto sportu. Dále se věnuje stavbě lezeckých programů a jejich významu pro různé věkové kategorie.

Datum: 
22. - 23. 10. + 12. -13. 11. 2022

Požadavky:  bez omezení

Zakončení a kvalifikace: zkouška dovedností + test, DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ / osvědčení

Akademický rok kurzu
Délka kurzu
Druh studia
Fakulta
Forma studia
Dostupnost Kapacita 16 osob (1 os.)
Kód: 302518-3477
4 800 Kč
Instruktor lezení na umělých stěnách

Kurz je zaměřen na získání potřebných kompetencí k vedení programů lezení na umělých stěnách . 

Praktická část kurzu objasňuje metodické a didaktické postupy bezpečného lezení a  klade důraz na získání široké palety aktivit pro hodiny lezení. Teorie seznamuje účastníky se současnými trendy v používaném vybavení a vývojem tohoto sportu.Dále se věnuje stavbě lezeckých programů a jejich významu pro různé věkové kategorie.

Cílová skupina: trenéři dětí a mládeže, učitelé TV, provozovatelé a personál stěn

Kontaktní osoba: Marcela Kloučková
E-mail: klouckova@ftvs.cuni.cz

 

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ A KVALIFIKACE:  

Podmínky absolvování programu: aktivní účast, zkouška dovedností + tes - získání osvědčení o absolvování
Počet kreditů: 0

Absolvent kurzu je oprávněn vést lekce lezení na umělé stěně v rámci školního vyučování, zájmových kroužků nebo kurzů lezení při umělých stěnách. Samostatná licence neopravňuje  získat živnostenský list. K tomu je potřeba doplnit další vzdělání (skalní kurz, trenérský kurz C, obecný základ) k získání kvalifikace instruktor sportovního lezení, který opravňuje získat živnostenský list v oblasti poskytování tělovýchovných služeb.

 

GARANT A MÍSTO:  

Garant programu: doc. Mgr. J.Baláš PhD.
Pracoviště garantující program: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě
Místo konání: 
PRAHA 6 - Veleslavín, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy; José Martího 31

 

TERMÍN/DÉLKA A CENA:

Otevírán v akad. roce: 2022
Termín kurzu:
22. - 23. 10. + 12. -13. 11. 2022
Rozsah:
32 hodin
Cena kurzu: 4.800,-Kč
Cena zahrnuje výuku, vstupy na lezeckou stěnu, zapůjčení materiálu a vybavení na lezení, poplatek za licenci

Stravování: každý účastník si řeší individuálně