Instruktor základního snowboardingu

Program kurzu snowboardingu se specializuje na současné trendy v metodice výuky. Výstupem kurzu je získání osvědčení Instruktor základního snowboardingu, která držitele opravňuje k výuce snowboardingu na školních kurzech, ve sportovních klubech a v komerčních lyžařských školách v celé ČR.

Datum: 14. - 19. 12. 2022 (celkem 50 h)

Požadavky:  bez omezení 

Zakončení a kvalifikace: Osvědčení o absolvování (Licence od autorizované osoby za poplatek)

Akademický rok kurzu
Délka kurzu
Fakulta
Forma studia
Dostupnost Kapacita 20 osob (7 os.)
Kód: 302807-8890
5 600 Kč
Instruktor základního snowboardingu
shutterstock 558246163
Novinka

Účastníci kurzu budou v praktických a teoretických lekcích seznámeni s technikou, metodikou a didaktikou jízdy na snowboardu, s bezpečností a problematikou výuky snowboardingu na školních kurzech, s prací s videotechnikou při výuce a zdokonalování techniky jízdy, s výzbrojí a s výstrojí pro snowboarding. 


Lektoři:
Lucie Marklová

Cílová skupina: bez omezení 

Kontaktní osoba: Veronika Kramperová

E-mail: kramperova@ftvs.cuni.cz
Telefon: +420 721 482 834

 

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ A KVALIFIKACE:  

Podmínky absolvování programu: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Za poplatek 1.300 Kč lze požádat o vystavení licence autorizovanou osobu (bližší info viz kontaktní osoba)

Počet kreditů (studenti FTVS): možnost získat 3 kredity (předmět PSPP269) - lze požádat o uznání kreditů za volitelný předmět

GARANT A MÍSTO:  

Garant programu: Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra plaveckých, vodních a technických sportů UK FTVS

Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra plaveckých, vodních a technických sportů UK FTVS

Místo konání: Horská bouda Mulda (Krkonoše - Pec pod Sněžkou)

 

TERMÍN/DÉLKA A CENA:

Otevírán v akad. roce: 2022
Termín kurzu: 14. - 19. 12. 2022


Rozsah:
50 hodin
Cena kurzu: 5.600,-Kč

Stravování a doprava: Stravování je formou plné penze (první den se začíná večeří, poslední den se končí obědem). Doprava individuální.