Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I.

Ucelené vzdělávání v oblasti kompenzace pohybového systému u dětí a mládeže.

Datum: 12.5. a 13.5. 2023

Požadavky:  bez omezení

Zakončení a kvalifikace: Dovednosti, osvědčení o absolvování

Akademický rok kurzu
Délka kurzu
Druh studia
Fakulta
Forma studia
Dostupnost Kapacita 25 osob (21 os.)
Kód: 902750-4490
3 500 Kč
Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I.

V teoretické části se budeme zabývat, kdy je vhodné u dětí a mládeže zařadit kompenzační cvičení, nejčastěji přetíženými oblastmi pohybového systému u jednotlivých sportů, cíli kompenzačního cvičení, posturálními odchylkami pohybového systému včetně možností jejich ovlivnění pomocí kompenzačního cvičení. V diagnostické části budeme charakterizovat posturální odchylky v oblasti páteře (držení těla), dolních a horních končetin a chybné pohybové stereotypy. Praktická část bude obsahovat ukázky cviků s důrazem na optimální pohybové funkce.

Tématické celky:
Kurz je rozdělen na tři výukové bloky: teoretickou, diagnostickou a praktickou. Cílem semináře je naučit se zvolit vhodné kompenzační cvičení u dětí a mládeže v rámci tréninkového procesu.

Cílová skupina: celoživotní vzdělávání, trenér, učitel, metodik, student TV, veřejnost

 
Kontaktní osoba: Ing. Petra Hospodková, MBA, Ph.D.

E-mail: hospodkova@ftvs.cuni.cz
Telefon: +420 739 318 121

 

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ A KVALIFIKACE:  

Podmínky absolvování programu: aktivní účast - získání osvědčení o absolvování
Počet kreditů: 0

GARANT A MÍSTO:  

Garant programu: PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Centrum CŽV a služeb
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum CŽV a služeb

Místo konání: UK FTVS, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Vokovice

 

TERMÍN/DÉLKA A CENA:

Otevírán v akad. roce: 2023
Termín kurzu: 
12.5. a 13.5. 2023


Rozsah: 
15 hodin
Cena kurzu: 3.500,-Kč

Stravování: každý účastník si řeší individuálně