Koordinační schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

Teoretická část vysvětluje teorii stimulace koordinačních schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje koordinačních schopností v jednotlivých vývojových fázích (od 10 let, 10 - 12 let, 12 - 15 let). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci koordinace. Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rozvoj koordinace v dětském věku. Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků.

Kurz je určen zejména pro trenéry da pedagogické pracovníky.

Termín konání: 30. 6. 2023

Rozsah kurzu: 5h

Garant kurzu: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Místo konání: Fakulta tělesné výchov y a sportu, José Martího 269/31, Praha 6 - Veleslavín

Dostupnost Kapacita 20 osob (20 ks)
Kód: 302703-9121
1 300 Kč
Koordinační schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

Kurz je rozdělen na 2 výukové bloky:

A) Teoretická část : 12:30  - 14:00

Tato část vysvětluje teorii stimulace koordinačních schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje koordinačních schopností v jednotlivých vývojových fázích (od 10 let, 10 - 12 let, 12 - 15 let). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci koordinace.

B) Praktická část: 14:30  - 17:00

Tato část popisuje hlavní prostředky užité pro rozvoj koordinace v dětském věku. Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků.

Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků, ke kterým patří:

  • překážkové dráhy
  • překážkové dráhy
  • rovnovážná cvičení
  • akrobatické cviky
  • arytmická cvičení
  • asynchronní cvičení
  • cvičení na nářadí
  • rovnovážná cvičení

Kontakt:

Marcela Kloučková Teachers - Fakulta tělesné výchovy a sportu
klouckova@ftvs.cuni.cz
220 172 250