Kurz kvalifikace Plavčík

Cílem kurzu je vyškolit účastníky k výkonu činnosti Plavčíka, který zajišťuje prevenci, bezpečnost a první pomoc na bazénech, koupalištích, aquaparcích a střežených vodních plochách v souladu s aktuálními právními normami ČR. Absolvováním kurzu získáváte kvalifikaci na úrovni licence III.třídy)

Kurz je určen pro širokou veřejnost, trenéry, pedagogické pracovníky i studenty FTVS UK.

Termín konání: 9.6.–11.6.2023 a 24.6.–25.6.2023

Rozsah kurzu: 50h

Garant kurzu: Mgr. Aleš Zenáhlík

Místo konání: Tyršův dům (Michnův palác), Újezd 450/40, Praha 1

Dostupnost Kapacita 20 osob (20 ks)
Kód: 302825-9256
4 500 Kč
Kurz kvalifikace Plavčík
Kurz kvalifikace Plavčík
Novinka

Co Vám kurz přinese:

 • Účastníci se zavazují před zahájením kurzu k podpisu informovaného souhlasu o chování a bezpečnosti v průběhu konání kurzu
 • Po absolvování studenti FTVS UK mohou požádat o uznání kreditů za volitelný předmět PPLS057
 • Zájemci o kurz by měli být schopni uplavat vzdálenost 100 m souvisle zvoleným plaveckým způsobem alespoň v časovém limitu 2:00 min

Cena nezahrnuje: dopravu a stravu

Náplň kurzu: 

 • BOZP
 • historie a současný stav vodního záchranářství
 • prevence a taktika vodního záchranáře
 • základy hydrologie
 • první pomoc
  speciální plavecká příprava pro záchranu tonoucích
 • osobní zásah
 • poranění páteře ve vodě
 • pomůcky

Časový harmonogram:

Sraz první blok: pátek 9.6.2023 v 17:45 v prostorách bazénu Tyršova domu
Konec první blok: neděle 11.6.2023 v 19:00

Sraz druhý blok: sobota 24.6.2023 v 8:00 v prostorách bazénu Tyršova domu
Konec druhý blok: neděle 25.6.2023 v 10:00

S sebou: plavecká výstroj a výzbroj

Kontakt:

Mgr. Aleš Zenáhlík
zenahlik@ftvs.cuni.cz
220 172 088