Kurz skalního lezení - pro studenty

Obsahem kurzu je lezení v přírodních terénech - na skalách. Cílem kurzu je osvojení si základů jištění na skalách s důrazem na odlišnost techniky lezení i jištění na pískovcových a nepískovcových terénech (vápenec).

Cílovou skupinou jsou studenti UK FTVS (případně jiných fakult) se zájmem o lezení na skalách. Podmínkou je absolvování předmětu Sportovní lezení a horolezectví.

Termín konání:  22. - 23. 6. 2023
                           28. - 29. 6. 2023

Rozsah kurzu: 32 h 

Garant kurzu: doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.

Místo konání: Český kras, Labské pískovce

Dostupnost Kapacita 10 osob (9 os)
Kód: 302518-7829
2 900 Kč
Kurz skalního lezení - pro studenty

Náplň kurzu:

- zakládání postupového jištění, přímé/nepřímé jištění,

- specifika lezení v nepískovcových terénech

- vícedélkové lezení a slanění se sebejištěním 

- budování stanoviště

- spaní ve volné přírodě

- získání potřebných dovedností k bezpečnému lezení na skalách podle nejnovějších doporučení

- vyzkoušet si záchrannou akci

- kurz je veden ve velmi přátelské atmosféře

Účastníci kurzu obdrží:

- Osvědčení o absolvování kurzu lezení v přírodních terénech (podmíněno splněním všech požadavků kurzu)

Možnost uznání jako kreditový kurz (3 kredity).

 

Účastníci se zavazují před zahájením kurzu k podpisu informovaného souhlasu o chování a bezpečnosti v průběhu konání kurzu.

Kontakt:

Marcela Kloučková Kloučková1 (003)
klouckova@ftvs.cuni.cz
220 172 250