Moderní kontaktní tělesná výchova

Jednodenní kurz vytvořený nejen pro učitele tělesné výchovy, kteří by chtěli zařadit moderní kontaktní úpolová cvičení do výuky.

Datum: 10. 12. 2022 (9:00 - 17:00)

Požadavky:  bez omezení

Zakončení a kvalifikace:

Osvědčení o absolvování dle platné akreditace MŠMT - č. j. .:MŠMT-34008/2019-2-1012

 

Akademický rok kurzu
Délka kurzu
Druh studia
Fakulta
Dostupnost Skladem (17 os.)
Kód: 302604-6365
980 Kč
Moderní kontaktní tělesná výchova
obr1
DVPP

Vzdělávací program zaměřený na zavedení prvků kontaktních cvičení do tělesné výchovy zábavnou a bezpečnou formou tak, aby si děti přirozeně zvykly na fyzický kontakt. Ten v současné době mizí ze spontánní aktivity dětí, přitom přispívá nejen ke správnému fyzickému a zdravotnímu rozvoji, ale vytváří i pocit sociální sounáležitosti, zvyšuje frustrační toleranci a v neposlední řadě psychickou odolnost.

Teoretická část programu je zaměřena na význam a pochopení výhod zařazování úpolů do školní TV. Praktická část potom obsahuje správnou metodiku cvičení vzhledem k postupné adaptaci na kontakt a k bezpečnosti při cvičení. Uchazeč se seznámí se zásobou průpravných úpolových cvičení, cvičení ve dvojici a hromadných her vycházejících z úpolových sportů. V neposlední řadě se uchazeči naučí metodicky správně učit pádovou techniku jako prevence zranění při pádu.

Lektoři:
PhDr. Radim Pavelka, Ph.D., Mgr. Adam Zdobinský

Cílová skupina: učitelé TV ZŠ 2.stupeň, SŠ/VOŠ, trenéři sportovních škol, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů apod.

Leták: DVPP_info leták

Kontaktní osoba: Petra Valtrova, PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.

E-mail: pvaltrova@ftvs.cuni.cz, pavelka@ftvs.cuni.cz
Telefon: 220 172 202

 

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ A KVALIFIKACE:  

Podmínky absolvování programu: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet kreditů: 0

GARANT A MÍSTO:  

Garant programu: PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra gymnastiky a úpolových sportů

Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra gymnastiky a úpolových sportů

Místo konání: UK FTVS, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Vokovice

 

TERMÍN/DÉLKA A CENA:

Otevírán v akad. roce: 2022
Termín kurzu: 10.12. 2022


Rozsah:
8 hodin
Cena kurzu: 980,-Kč

Stravování: každý účastník si řeší individuálně, možnost využít naši novou menzu UK FTVS https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1620.html