Psychomotorika ve vzdělávání

Cílem praktického semináře je seznámit zúčastněné s metodou psychomotoriky se zaměřením na práci s dětmi školního a předškolního věku. Porozumíte principům psychomotoriky a jejímu využití v pedagogice a prevenci. Osvojíte si nové hry i způsoby práce s pohybovou hrou. Naučíte se novým způsobům reflexe jednotlivcům i skupině.

Kurz je vhodný pro učitele, vychovatele, asistenty pedagoga, trenéry i lektory se zájmem o prohloubení znalostí v oblasti psychomotoriky (samozřejmě i pro širokou veřejnost).

Termín konání: 21. 09. 2023

Termín pro přihlášení do: 14. 09. 2023

Rozsah kurzu: 8 h

Garant kurzu: Mgr. Daniela Jonášová

                        PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.

Místo konání: FTVS UK

Cílová skupina
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Dostupnost Kapacita kurzu naplněna Kapacita kurzu naplněna Zvolte variantu
Kód: 302312-9549/VER 302312-9549/STU Zvolte variantu
2 200 Kč 1 800 Kč od 1 800 Kč
Psychomotorika ve vzdělávání

Obsahový plán programu :

Psychomotorika je metoda využití pohybu při vědomí psychologických a sociálních dějů u jednotlivce i skupiny. Psychomotorika umožňuje prostřednictvím prožitku vnímat spontánnost a radost z pohybu. Je to forma výchovy pohybem, která je využitelná u všech věkových kategorií. Lze ji využívat i jako prostředek pro zlepšování pohybových dovedností u dětí a pro rozvoj pohybové gramotnosti, ale také pro podporu sociálních vazeb, komunikace, představivosti, koordinace, uvolnění napětí, aktivizace či naopak relaxace, paměti, prostorové orientace aj..

V semináři budu nabídnuty i úvodní teoretické informace, nicméně těžiště spočívá v praktickém zprostředkování zásobníku her a aktivit a zkušeností s jejich vedením i s vytvořením vhodné struktury lekce. V didaktických reflexích her budou zmíněny i modifikace her vzhledem k věkovým zvláštnostem či pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, např. pro děti s poruchou soustředění a s hyperaktivitou, se emočními obtížemi či se zdravotním postižením.

Časový plán programu :

9,00 registrace, přivítání účastníků
9,15 - 12,30 - Teorie psychomotoriky, rozehřívací hry, principy práce se skupino, problematika fyzického kontaktu
12,30-13,30 - přestávka na oběd
13,30 - Význam senzorické stimulace v psychomotorice, rozvoj důvěry, využití problémových úkolů, zážitková pedagogika v prostředí tělocvičny. Relaxační techniky v psychomotorice
16 - Shrnutí kurzu, závěrečná reflexe, diskuze


Konkrétně zařazené techniky i přesný časový plán jsou v kompetenci lektora kurzu.

Účastníci kurzu se zavazují před zahájením kurzu podepsat informovaný souhlas o podmínkách a pravidlech kurzu.

 

Kontakt:

Zuzana Neuhäuserová

neuhauserova@ftvs.cuni.cz

220172082