Rope skipping I. a II. - skákání přes švihadla

Cílem kurzu je seznámit účastníky s rope skipping/jump rope—skákáním přes různě dlouhá švihadla

Datum: 22. - 23. 10. 2022

Požadavky:  ukončené vzdělání – bez omezení

Zakončení a kvalifikace: aktivní účast na kurzu, získání osvědčení

Ke stažení:  Rope skipping - plakát

*v posledním kroku přihlášky prosím zadejte Vaši výšku postavy - bude Vám vytvořeno švihadlo na míru, které si převezmete v době konání kurzu (švihadlo je v ceně kurzu

Akademický rok kurzu
Délka kurzu
Druh studia
Fakulta
Forma studia
Obor
Dostupnost Kapacita 20 osob (12 os.)
Kód: 602201-5141
3 600 Kč
Rope skipping I. a II. - skákání přes švihadla

Kurz je zaměřen na získání základních teoretických znalostí a praktických pohybových dovedností v oblasti rope skipping/jump rope - skákání přes švihadla. Účastníci kurzu se naučí základní techniky a dovednosti skákání přes různě dlouhá švihadla. Naučí se rejstřík pohybových dovedností pro cvičení jednotlivce (single rope), cvičení dvojic (the two in the loop), cvičení skupin s jedním i více švihadly (travelling), dlouhé lano (long rope 4m a 10m), double dutch (dvě dlouhá protisměrně kroužící švihadla). Využití švihadel v rušné i průpravné části rozcvičení s hubení předlohou.

Teoretická část vysvětluje pojem rope skipping/jump rope (skákání přes švihadla), národní i světovou historii rope skippingu. Popisuje typy švihadel a vhodnost využití pro jednotlivce, dvojice, malé skupiny
i velké skupiny. Seznamuje s využitím švihadel v rámci volnočasových aktivit, školní TV, kondičního tréninku a závodního rope skippingu. Popisuje kritéria pro výběr hudební předlohy pro rozcvičení, kondiční cvičení a pohybovou
skladbu. Popisuje závodní disciplíny jednotlivců a družstev a disciplíny long rope 10m lano.

Praktická část uvede účastníky do světa švihadel. V praxi budeme využívat švihadla: single rope (pro jednotlivce), the two in the loop (pro cvičení ve dvojicích), double dutch (dvě dlouhá švihadla) a long rope (10m lano)


Klíčová slova:
rope skipping, jump rope, skákání přes švihadla, školní TV, volnočasové aktivity, kondiční trénink, rozcvičení
 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Černá
E-mail:  jcerna@ftvs.cuni.cz  


GARANT A MÍSTO
:
  

Garant programu: Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Garant kurzu: Mgr. Jana Černá
Pracoviště garantující program: katedra gymnastiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: katedra gymnastiky
Místo konání: kurz proběhne v areálu UK FTVS, blok F

TERMÍN/DÉLKA A CENA:

Otevírán v akad. roce: 2022
Termín kurzu:
22. - 23. 10. 2022
Rozusah: teoretická a praktická část (celkem 16h)
                 Teorie: celkem 6,5 hod.
                 Praktická část: 9,5 hod.
Cena kurzu: 3600,-

Stravování: každý účastník si řeší individuálně