Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními trendy rozvoje rychlosti v tréninku dětí. Teoretická část vysvětluje teorii stimulace rychlostních schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje jednotlivých druhů rychlostních schopností (rychlosti reakce, jednotlivého pohybu i lokomoce). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci lineární i nelineární rychlosti. Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rozvoj rychlosti v dětském věku.

Kurz je určen zejména pro trenéry dětí a mládeže, učitele TV ale samozřejmě i pro rodiče sportujících dětí a širokou veřejnost.

Termín konání: 8. 9. 2023

Rozsah kurzu: 5h

Garant kurzu: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Místo konání: Fakulta tělesné výchov y a sportu, José Martího 269/31, Praha 6 - Veleslavín

Dostupnost Kapacita 20 osob (14 ks)
Kód: 302703-9124
1 300 Kč
Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

Kurz je rozdělen na 2 výukové bloky:

Teoretická část: 12:30 - 14:00 (Tato část vysvětluje teorii stimulace rychlostních schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje jednotlivých druhů rychlostních schopností (rychlosti reakce, jednotlivého pohybu i lokomoce). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci lineární i nelineární rychlosti.)

Praktická část: 14:30 - 17:00 (Tato část popisuje hlavní prostředky užité pro rozvoj rychlosti v dětském věku.)

Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků, ke kterým patří:

  • štafetové hry
  • štafetové hry
  • cvičení s míči
  • překážkové dráhy
  • reakční cvičení (reakční míče, reakční pásy)
  • žebříky
  • švihadla
  • skoková cvičení
  • malé překážky a další

Kontakt:

Marcela Kloučková Teachers - Fakulta tělesné výchovy a sportu
klouckova@ftvs.cuni.cz
220 172 250