Silové schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s aktuálními trendy rozvoje síly v tréninku dětí. Teoretická část vysvětluje teorii stimulace silových schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje silových schopností v jednotlivých vývojových fázích (do 10 let, 10 – 12 let, 12 – 15 let). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci síly. Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rozvoj síly v dětském věku.

Kurz je určen zejména pro trenéry dětí a mládeže, učitele TV ale samozřejmě i pro rodiče sportujících dětí a širokou veřejnost.

Termín konání: 9. 9. 2023

Rozsah kurzu: 5h

Garant kurzu: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Místo konání: Fakulta tělesné výchov y a sportu, José Martího 269/31, Praha 6 - Veleslavín

Dostupnost Kapacita 20 osob (17 ks)
Kód: 302703-9125
1 300 Kč
Silové schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí
Silové schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí
Novinka

Kurz je rozdělen na 2 výukové bloky:

Teoretická část : 8:30 - 10:00 (Tato část vysvětluje teorii stimulace silových schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje silových schopností v jednotlivých vývojových fázích (do 10 let, 10 – 12 let, 12 – 15 let). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci síly.)

Praktická část: 10:30 - 13:00 (Tato část popisuje hlavní prostředky užité pro rozvoj síly v dětském věku. Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků.)

Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků, ke kterým patří:

  • úpolové hry
  • skoková cvičení
  • švihadla a lana
  • odrazová a odhodová cvičení
  • kruhový trénink
  • silově rovnovážná cvičení
  • balanční cvičení
  • malé činky, těžké tyče
  • cvičení s hmotností vlastního těla a ve dvojicích

Kontakt:

Marcela Kloučková Teachers - Fakulta tělesné výchovy a sportu
klouckova@ftvs.cuni.cz
220 172 250