Sportovní příprava dětí

Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními trendy rozvoje rychlosti v tréninku dětí.

Datum: 25. - 26.11.2022

Požadavky:  bez omezení

Zakončení a kvalifikace: Osvědčení o absolvování

Akademický rok kurzu
Délka kurzu
Druh studia
Fakulta
Forma studia
Položka byla vyprodána…
Dostupnost Kapacita kurzu naplněna
Kód: 302702-156
1 700 Kč
Sportovní příprava dětí

Cílem předmětu je seznámení s problematikou sportovní přípravy dětí, stanovení obecných východisek této problematiky, jako základu pro trénink v pozdějších letech. Jedná se především o stanovení rozdílných přístupů, forem a metod oproti tréninku dospělých, o zvládnutí problematiky věkových a vývojových zákonitostí a jejich význam.

Tématické okruhy: 

1. Věkové a vývojové zákonitosti, senzitivní období
2. Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku, etapy sportovního tréninku, etapa seznámení se sportem, etapa základního tréninku, všestrannost
3. Obecné zásady sportovní přípravy dětí
4. Stimulace rychlostních a silových schopností – metody, prostředky, formy
5. Stimulace vytrvalostních, koordinačních schopností, pohyblivosti – cíle, metody, prostředky, formy
6. Specifika technické, taktické a psychologické přípravy ve sportovní přípravě dětí
7. Trenér ve sportovní přípravě dětí – komunikace, řídící styly. Doplňkové aspekty sportovní přípravy dětí – práce s rodiči, sponzory apod.
8. Výběr sportovních talentů – základní východiska, výběr jako proces, fáze výběru
 

Cílová skupina: Veřejnost, trenéry, učitele sportovních tříd, studenty TV, studenty FTVS

 
Kontaktní osoba: Marcela Kloučková
E-mail: klouckova@ftvs.cuni.cz
Telefon: 20 17 2050

 
PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ A KVALIFIKACE:  

Podmínky absolvování programu: aktivní účast - získání osvědčení o absolvování
Počet kreditů: 0

GARANT A MÍSTO:  

Garant programu: doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD
Pracoviště garantující program: Katedra sportovních her
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra sportovních her

Místo konání: 
PRAHA 6 - Veleslavín, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy; José Martího 31

 
TERMÍN/DÉLKA A CENA:

Otevírán v akad. roce: 2022
Termín kurzu:
25. - 26.11.2022, Pá 25. 11. 2022 12:00 – 18:45 a So 26. 11. 2022 8:00 – 13:00

Rozsah: 14 hodin
Cena kurzu: 1.700,-Kč

Stravování: každý účastník si řeší individuálně