Výživa a výživové poradenství

Kurz, který je svými přednáškami a semináři zaměřen na výživu, výživové poradenství a vše co se k této problematice vztahuje.

Datum: 10.11. - 13.11. a 17.11. - 20.11.2022

Požadavky:  bez omezení

Zakončení a kvalifikace: aktivní účast, teoretická a praktická zkouška - získání osvědčení o absolvování

Akademický rok kurzu
Délka kurzu
Druh studia
Fakulta
Forma studia
Dostupnost Skladem (1 os.)
Kód: 902709-3296
10 900 Kč
Výživa a výživové poradenství

Jde o kurz, který je svými přednáškami a semináři zaměřen na výživu a výživové poradenství. Účastník získá kompletní přehled o oborech či tématech, které s touto problematikou souvisí jako např. o fyziologii, výživových doplňcích, dietologii, alternativních směrech ve výživě ad.

Tématické celky:
 základy biochemie, fyziologie, výživa člověka, antropometrie a měření tělesného složení, sportovní výživa, výživové doplňky, dietologie, výživa v dětství, dospělosti a stáří, klinická výživa
 

Kontaktní osoba: PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.
E-mail: coufalova@ftvs.cuni.cz
Telefon: +420  775 653 686

 

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ A KVALIFIKACE:  

Podmínky absolvování programu: aktivní účast, teoretická a praktická zkouška - získání osvědčení o absolvování
Počet kreditů: 0

GARANT A MÍSTO:  

Garant programu: PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Biomedicínská laboratoř
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Biomedicínská laboratoř
Místo konání: FTVS UK, laboratoře


TERMÍN/DÉLKA A CENA:

Otevírán v akad. roce: 2022
Termín kurzu:
10.11. - 13.11. a 17.11. - 20.11.2022
Rozsah:
90 hodin
Cena kurzu: 10.900,-Kč

Stravování: každý účastník si řeší individuálně