Základy žonglování a skupinové pozemní akrobacie

Účastníci kurzu si osvojí základy metod a postupů nácviku manipulačních dovedností s předměty – Žonglování a skupinové pozemní akrobacie v kontextu využitelnosti v různých oblastech sportu a výuky ve školní tělesné výchově.

Datum: Termín kurzu bude vypsán na listopad 2022

Požadavky:  ukončené vzdělání – bez omezení

Zakončení a kvalifikace: aktivní účast na kurzu

Akademický rok kurzu
Délka kurzu
Druh studia
Fakulta
Forma studia
Obor
Dostupnost Připravujeme nový termín (1 os.)
Kód: 602202-7746
2 000 Kč
Základy žonglování a skupinové pozemní akrobacie

Klíčová slova: gymnastika, manipulace s náčiním, žonglování, akrobacie, skupinová pozemní akrobacie
 

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
E-mail: chrudimsky@ftvs.cuni.cz
Telefon: 

 

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ A KVALIFIKACE:  

Podmínky absolvování programu: aktivní účast na kurzu
Počet kreditů: 0

GARANT A MÍSTO:  

Garant programu: Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra gymnastiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra gymnastiky
Místo konání: CIRQUEON; Vlastislavova 603/11 Praha 4 – Nusle


TERMÍN/DÉLKA A CENA:

Otevírán v akad. roce: 2022
Termín kurzu: 
Listopad 2022, zahájení kurzu: 11:00; ukončení kurzu 18:00; v rozvrhu kurzu je plánováno s přestávkami
Rozsah: 

Cena kurzu: 2000,-Kč

Stravování: každý účastník si řeší individuálně