Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí

Cílem kurzu je seznámit účastníky s možností využití her jako tréninkového prostředku i organizační formy ve sportovní přípravě dětí. Kurz se skládá z teoretické a praktické části.

Kurz je určen zejména pro trenéry dětí a mládeže, učitele TV ale samozřejmě i pro rodiče sportujících dětí a širokou veřejnost.

Termín konání: 1. 7. 2023

Rozsah kurzu: 5h

Garant kurzu: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Místo konání: Fakulta tělesné výchov y a sportu, José Martího 269/31, Praha 6 - Veleslavín

Dostupnost Kapacita 15 osob (13 ks)
Kód: 302703-9120
1 300 Kč
Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí

Kurz je rozdělen na 2 výukové bloky:

A) Teoretická část : 8:30  - 10:00

B) Praktická část: 10:30  - 13:00

Našim cílem je seznámit účastníky s možnostmi využití her jako tréninkového prostředku i organizační formy ve sportovní přípravě dětí.

  • Hry pro stimulaci pohybových schopností
  • Hry jako nácvik dovedností
  • Hry pro nácvik soutěžních situací
  • Hry kooperační
  • Hry komunikační

Kontakt:

Marcela Kloučková Teachers - Fakulta tělesné výchovy a sportu
klouckova@ftvs.cuni.cz
220 172 250