pro uchazeče

Zájemcům o studium nabízíme přípravné kurzy k přijímacímu řízení a to ve formě:

 • Kurzů přípravného studia realizované v rámci celoživotního vzdělávání
  • Do kurzů přípravného studia celoživotního vzdělávání na UK FTVS se může přihlásit jen uchazeč, který úspěšně absolvoval přijímací řízení na UK FTVS na příslušný studijní obor v bakalářském programu a nedosáhl bodového limitu pro přijetí.
  • Nabízené kurzy:
   • Úvod do studia Tělesné výchovy a sportu se zaměřením na vzdělávání
   • Úvod do studia Managementu tělesné výchovy a sportu
   • Úvod do studia Fyzioterapie
   • Úvod do studia Trenér
   • Úvod do studia Kondiční trenér
 • Přípravných kurzů k talentovým zkouškám
  • Kurz má celkem 40 hodin a dává uchazeči možnost se zdokonalit a odstranit nedostatky v praktických předmětech (gymnastiky, plavání, atletiky a sportovních her) za pomoci příslušných sportovních kateder
  • Hlavním záměrem kurzu je seznámit s požadavky testů, ověřit znalosti a schopnosti (kvalitu provedeni, časy apod.).

Kurzy přípravného studia realizované v rámci celoživotního vzdělávání (pdf)
Přípravný kurz k talentovým zkouškám z TV