Kurz sebepoznání

Kurz je určen všem ,kteří mají zájem o prozkoumávání sebe sama, pochopení svého chování, myšlenek a emocí a hledání osobního růstu a sebezdokonalení.   

Termín konání: 11. 09. - 15. 09. 2024

Termín pro přihlášení do: 01. 09. 2024

Rozsah kurzu: 100h

Garant kurzu: Jana Jaklová Dytrtová

Místo konání: Stráž nad Nežárkou

Cílová skupina
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Dostupnost Kapacita 20 osob (20 os.) Kapacita 5 osob (5 os.) Kapacita 5 osob (5 os.) Zvolte variantu
Kód: 302204-10558/OST 302204-10558/STU 302204-10558/ZAM Zvolte variantu
7 900 Kč 6 900 Kč 6 900 Kč od 6 900 Kč
Kurz sebepoznání

Důležitá je otevřená mysl :

Účastníci by měli být otevření k sebereflexi, introspekci a objevování nových myšlenek a pohledů na sebe a svět kolem nich. Cílová skupina by měla být motivována investovat čas a úsilí do kurzu, protože sebeobjevování a osobní růst často vyžadují nasazení a vytrvalost. Pro účastníky je výhodné mít určitou úroveň emocionální zralosti, aby mohli procházet potenciálně náročnými a introspektivními tématy s odolností a sebeuvědoměním. Cílová skupina by měla prokázat zvědavost a touhu prozkoumat různé aspekty sebe sama, jako jsou osobnostní rysy, hodnoty, silné a slabé stránky a životní cíle.

Vydejte se na transformativní cestu sebeobjevování a osobního rozvoje s naším komplexním kurzem zaměřeným na sebepoznání, osobní růst a well-being. Tento kurz, který je navržen tak, aby umožnil jednotlivcům kultivovat a rozvinout hlubší porozumění sobě samým a uvolnit svůj plný osobnostní potenciál, nabízí efektivní holistický přístup k osobnímu rozvoji. Prostřednictvím řady interaktivních modulů a osobních výzev účastníci prozkoumají různé aspekty své identity, přesvědčení, hodnot, postojů a emocí, a tím získají neocenitelný vhled do svých jedinečných silných stránek, jako i identifikují výzvy a příležitosti, které je mohou dále osobnostně či jinak posunout. Každá realizovaná aktivita bude pod vedením zkušených lektorů reflektována. Dále si účastníci vyzkouší facilitovaná sebereflexní cvičení, cvičení všímavosti a aktivity směřující k osvojení si kompetence stanovování realistických cílů s rozvojovým potenciálem . Cílem kurzu bude dále zvýšit sebeuvědomění a vnitřní percepci účastníků jako i jejich odolnost.

Časový plán :

1den:

příjezd, ubytování, oběd; odpolední aktivity: Pochopení sebe sama: Zkoumání osobnostních rysů, silných/slabých stránek a základních hodnot pro kultivaci smyslu pro identitu a účel.
2. den:

snídaně, Emoční inteligence: Rozvíjení dovedností v oblasti sebeuvědomění, seberegulace, empatie a sociálních dovedností pro zlepšení emoční pohody a mezilidských vztahů, oběd, Všímavost a péče o sebe: Osvojení si technik zvládání stresu, relaxace a sebesoucitu pro podporu duševní a fyzické pohody, večeře
3. den:

den přežití: aktivity aplikující v předchozích dnech získané dovednosti
4. den:

snídaně, oběd a večeře: Stanovení cílů a sebemotivace: Stanovení smysluplných cílů, překonávání překážek a kultivace růstového myšlení pro dosažení osobního a profesního úspěchu.
5. snídaně:

zpětná vazba, hodnocení, odjezd.

Zde jsou čtyři pádné důvody, proč se přihlásit do kurzu sebepoznání :

1) Posílené sebeuvědomění: Sebepoznání je základem osobního růstu a naplnění. Zapsáním se do kurzu sebepoznání se vydáte na cestu sebepoznání, získáte hlubší vhled do svých myšlenek, pocitů, motivací a chování. Toto zvýšené sebeuvědomění vám umožňuje činit vědomější rozhodnutí, sladit své činy s vašimi hodnotami a pěstovat větší pocit autenticity a naplnění v životě.

2) Lepší vztahy: Lepší pochopení sebe sama nevyhnutelně vede k lepším vztahům s ostatními. Získáním náhledu na svůj vlastní komunikační styl, emocionální spouštěče a mezilidskou dynamiku rozvinete větší empatii, soucit a emoční inteligenci. To nejen podporuje zdravější a smysluplnější spojení s rodinou, přáteli a kolegy, ale také vám umožňuje efektivněji procházet konflikty a pěstovat hlubší a naplňující vztahy.

3) Jasnost a směřování: Mnoho lidí bojuje s nejistotou a nerozhodností, pokud jde o výběr povolání, životní cíle a osobní aspirace. Kurz sebepoznání vám poskytne nástroje a rámce k objasnění vašich hodnot, silných stránek a aspirací a pomůže vám naplánovat kurz, který je v souladu s vaším autentickým já. S větší jasností a nasměrováním se budete cítit více zmocněni stanovit si smysluplné cíle, činit informovaná rozhodnutí a podnikat cílevědomé kroky k vytvoření života, po kterém toužíte.

4) Zlepšená pohoda a odolnost: Sebepoznání je mocným lékem na stres, úzkost a syndrom vyhoření. Díky hlubšímu pochopení svých vlastních myšlenek, emocí a spouštěčů stresu se naučíte cenné strategie zvládání a techniky budování odolnosti. Pěstování všímavosti, soucitu se sebou samým a dovedností emocionální regulace vás vybaví nástroji, které vám umožní zvládat životní výzvy s větší lehkostí a grácií, což vede ke zlepšení celkové pohody a většímu pocitu vnitřního klidu a odolnosti. Stručně řečeno, přihlášení do kurzu sebepoznání vám nabízí příležitost prohloubit své sebeuvědomění, zlepšit své vztahy, získat jasnost a směr v životě ...

Hlavní výhodou absolvování kurzu sebepoznání je hluboká transformace, kterou může člověku přinést do života prostřednictvím zvýšeného sebeuvědomění. Sebeuvědomění je základním kamenem osobního růstu a rozvoje, který ovlivňuje každý aspekt našeho života – od našich vztahů a komunikace po výběr povolání, rozhodování a celkovou pohodu. Zapojením se do sebereflexe, introspekce a řízených cvičení poskytovaných v kurzu sebepoznání získají jednotlivci hlubší vhled do svých vlastních myšlenek, pocitů, motivací, silných a slabých stránek a základních hodnot.

Doprava : vlastní

Kontakt :

Jana Jaklová Dytrtová

jana.jaklova.dytrtova@ftvs.cuni.cz

777018793

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: